Ce putem face?

Ce putem face?

10 măsuri care pot fi aplicate în orice oraș, nu doar în Capitală pentru un aer mai curat!

1. Educarea masivă a populației privind impactul emisiilor de carbon asupra sănătății și calității vieții.

2. Identificarea riguroasă a surselor de poluare care determină amprente negative asupra calității vieții și a mediului urban și peri-urban.

3. O instituție independentă politic care să monitorizeze relația dintre poluare și efectele produse asupra cetățenilor și mediului. Acesta trebuie să ne prezinte netrunchiat situația actuală.

4. O viziune de dezvoltare pe zece ani a orașului, stabilă, coerentă, predictibilă, disponibilă si clară pentru cetățeni, politicieni, investitori sau turiști.

5. O strategie financiară ”Zero emisii carbon în 2030”, transparentă pentru cetățeni privind costurilor serviciilor publice care să includă măsurile specifice țintei.

6. Modificarea, completarea și aplicarea legislației pentru domeniul imobiliar.

7. Regândirea modelului de sustenabilitate privind gestiunea deșeurilor la nivel metropolitan.

8. Punerea în aplicare și utilizarea Registrului Spațiilor Verzi. Este prima măsură de conservare a patrimoniului natural urban. Măsura trebuie să identifice zonele care permite dezvoltarea viitoarelor spații verzi urbane și periurbane precum Centura Verde.

9. Pactul Verde propune decidenților politici modificări legislative și hotărâri de consilii locale sau Consiliu General care să faciliteze parteneriate public private și care să producă proporțional reduceri de impozit investitorilor dispuși să promoveze tehnologiile verzi, să folosească materii prime secundare provenite din reciclare, proprietarilor care doresc să dezvolte pentru spații verzi publice pe proprietățile imobiliare deținute sau companiilor care investesc direct în ameliorarea calității aerului, apei si a solului sau a scăderii presiunii antropice asupra mediului.

10. Planul Urbanistic Metropolitan-PUM este soluția tehnică care să cuprindă întreaga regiune metropolitană. Înglobarea într-un singur plan urbanistic a Planului Urbanistic General al Bucureștiului și al localităților județului Ilfov este singura șansă de dezvoltare sustenabilă în viitor.

administrator
administrator