Smogul – tip de poluare a aerului atmosferic din marile oraşe

Smogul – tip de poluare a aerului atmosferic din marile oraşe

Smogul – tip de poluare a aerului atmosferic din marile oraşe

Smogul (cuvînt format in limba engleza din smok –fum şi fog–ceaţa) este un tip de poluarea aerului atmosferic a oraşelor mari. Există trei tipuri de smog: smogul umed (Londra) –combinarea ceţei cu fumul cît şi cu emisiile de producţie; smogul de gheaţă (Alaska) –amestec de poluanţi gazoşi, particulele de praf şi cristale de gheaţă, acestea din urmă, fiind ca rezultat a congelării picăturilor de ceaţă şi vaporilor sistemelor de încălzire; smogul fotochimic (Los Angeles) – se formează în timpul prezenţei radiaţiei solare intense, valorilor temperaturilor foarte înalte şi inversiunilor termice, ca rezultat al reacţiilor fotochimice dintre substanţele chimice în aer, şi consistă dintr-un amestec de mai multe gaze şi particule de aerosoli de origine primară şi secundară. Componenţa smogului este alcătuită din ozon, oxizi de azot şi sulf, diverşi compuşi organici de natură peroxidă, numiţi în totalitate fotooxidanţi.
Smogul acţionează şi din punct de vedere fiziologic asupra organismului uman – cele mai sensibile sunt sistemul respirator şi cardio-vascular.

În cazul apariţiei smogului, populaţiei se recomandă reducerea duratei aflării la aer liber. Persoanelor cu vîrstă înaintată şi celor cu maladii ale sistemului cardio-vascular şi ale tractului respirator li se solicită reducerea sarcinilor fizice. Agenţii economici sunt obligaţi să reducă emisiile conform planurilor elaborate, iar în condiţii deosibit de periculoase este necesară sistarea completă a activităţii lor economice.
Poliţia rutieră v-a contribui la direcţionarea optimă a traficului rutier, neadmiterea formării ambuteiajelor şi interzicerea tranzitului camioanelor de mare tonaj.

Efectul de smog pe o autostrada in nordul Chinei 29 Ianurie.
AFP PHOTO / WANG ZHAO


Impactul poluanţilor asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător

Poluanţii din atmosferă variază în funcţie de natura lor, concentraţie cît şi de durata acţiunii lor asupra organismului uman, provocînd astfel consecinţe grave. Specialiştii în medicină şi ecologie au stabilit o legătură directă între degradarea mediului şi creşterea numărului de persoane care suferă de alergii, astm, cancer şi alte boli. Poluanţii principali care acţionează negativ asupra oragnismului uman sunt: oxizii de azot, dioxidul de sulf, ozonul troposferic, monoxidul de carbon, aldehida formică, fenolii, pulberile în suspensie (PM10 şi PM2,5 ).

Sursa : http://www.meteo.md/images/uploads/pages_downloads/imppoluari.pdf

administrator
administrator