Ozonul troposferic (O3)

Ozonul troposferic (O3)

Ozonul troposferic (O3)

Caracteristici generale
Gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros înecacios. Se concentrează în stratosferă şi asigură protecţia împotriva radiaţiei UV dăunătoare vieţii. Ozonul prezent la nivelul solului se comportă ca o componentă a”smogului fotochimic”. Se formează prin intermediul unei reacţii care implică în particular oxizi de azot şi compuşi organici volatili.


Efecte asupra sănătăţii
Concentraţia de ozon la nivelul solului provoacă iritarea tractului respirator şi iritarea ochilor. Concentraţii mari de ozon pot provoca reducerea funcţiei respiratorii.


Efecte asupra mediului
Este responsabil de daune produse vegetaţiei prin atrofierea unor specii de arbori din zonele urbane.

sursa: http://www.meteo.md/images/uploads/pages_downloads/imppoluari.pdf

Ozonul: legătura dintre trei atomi de oxigen

Ozonul este o formă specială și foarte reactivă a oxigenului, constând în trei atomi de oxigen. În stratosferă – unul dintre straturile superioare ale atmosferei – ozonul ne protejează de radiaţiile ultraviolete periculoase ale soarelui. În straturile inferioare ale atmosferei – troposfera – ozonul este însă în fapt un important poluant care afectează sănătatea publică și natura.

Ozonul de la nivelul solului este format ca rezultat al unor reacţii chimice între gazele precursoare, precum oxizii de azot și compușii organici volatili nemetanici. Metanul și monoxidul de carbon au, de asemenea, un rol în formarea ozonului.

Ozonul este puternic și agresiv. Nivelurile ridicate de ozon corodează materialele, clădirile și ţesuturile vii. Acesta reduce capacitatea plantelor de a realiza fotosinteza și împiedică absorbţia dioxidului de carbon. De asemenea, ozonul împiedică reproducerea și creșterea plantelor, ceea ce are ca rezultat recolte mai scăzute și reducerea dezvoltării pădurilor. În corpul uman, ozonul provoacă inflamaţii în plămâni și bronhii.

Odată expuse ozonului, organismele noastre încearcă să împiedice pătrunderea acestuia în plămâni. Acest reflex reduce cantitatea de oxigen pe care o inhalăm. Inhalarea unui volum mai mic de oxigen determină creșterea activităţii inimii. Astfel, pentru persoanele care deja suferă de boli cardiovasculare sau respiratorii, precum astmul, expunerea la o cantitate mare de ozon poate agrava afecţiunile sau chiar cauza decesul.

sursa : https://www.eea.europa.eu/ro/semnale/semnale-de-mediu-2013/articole/aerul-pe-care-il-respiram

administrator
administrator