Proprietăţile vaporilor poluanţilor aerului– Problema majoră a societății

Proprietăţile vaporilor poluanţilor aerului– Problema majoră a societății

1.1.3 Proprietăţile vaporilor poluanţilor aerului

Gradul de volatilitate al unui contaminant din aer poate să afecteze metoda de depoluare, deoarece determină starea fizică a compusului aflat în aer.


Presiunea de vapori este o măsură a capacităţii unui compus de a forma un
sistem cu aerul. Cu cât presiunea de vapori este mai mare, cu atât probabilitatea formării unei concentraţii în aer este mai mare. Presiunile de vapori trebuie să fie corectate pentru temperatura la care au fost măsurate.


Contaminanţii aerului care la temperatura camerei sunt gaze, vor avea
presiuni de vapori mai mari decât atmosfera standard (760 mmHg sau 1 atm).


Compuşii volatili au presiuni de vapori mai mari de 1 mmHg la temperatura camerei şi există, în totalitate, în fază de vapori. Compuşii semivolatili au presiuni de vapori între 10-7 mmHg şi 1 mmHg şi
pot fi prezenţi atât în stare de vapori cât şi de particule.


Compuşii nevolatili au presiuni de vapori mai mici de 10-7 mmHg şi se
găsesc exclusiv în stare legată în particule. Unele dintre clasele de compuşi
organici semivolatili, de interes deosebit pentru investigatori, cuprind
hidrocarburile aromatice polinucleare, pesticidele organoclorurate, pesticidele organofosforice, bifenilii policloruraţi, furanii şi dioxinele.


Uneori o substanţă este descrisă ca fiind mai grea decât aerul. În aceste
cazuri, punctul de referinţă este densitatea de vapori. Temperatura ambiantă scăzută, ca şi umiditatea ridicată, măresc densitatea de vapori.
Densitatea de vapori poate fi importantă în situaţiile în care se întâlnesc
concentraţii mari datorate unor emisii accidentale, acumularea unor concentraţii de combustie sau eliberarea de substanţe într-un spaţiu închis, lipsit de mişcări ale aerului.


Dacă se compară masele moleculare, majoritatea compuşilor organici sunt
mai grei decât aerul, iar criteriul cel mai important este raportul dintre volumul contaminantului şi volumul de aer disponibil pentru amestec. În realitate, majoritatea compuşilor organici se vor amesteca cu aerul şi se vor dispersa rapid într-o zonă dată.

sursa info : http://spms.energ.pub.ro/files/CURS/DEPOLUARE.pdf

administrator
administrator