Bazele poluării atmosferice

Bazele poluării atmosferice

Bazele poluării atmosferice

Poluarea aerului este o problemă globală. Deteriorarea calității aerului poate avea un efect grav asupra sănătății umane, de exemplu, boli respiratorii sau pulmonare, boli cardiovasculare sau cardiace și demență neurologică. De asemenea, poluarea aerului poate modifica climatul global sau echilibrul radiațiilor. Creșterea bruscă a poluarii aerului are loc în multe megaorașe din întreaga lume, inclusiv în orașele din Europa, Asia, Statele Unite ale Americii și Africa.

Poluarea aerului este o problemă recunoscută pe scară largă din cauza efectului său dăunător asupra sănătății umane și, de asemenea, asupra ecosistemului nostru. Poluanții atmosferici pot exista sub formă gazoasă sau sub formă de particule. Prima include substanțe precum dioxidul de sulf și ozonul.

Poluanții atmosferici sub formă de particule includ atât particule solide, cât și picături lichide. Dimensiunea particulelor din aer variază de la câțiva nanometri până la sute de micrometri în diametru aerodinamic. Concentrațiile de poluanți atmosferici sunt exprimate în µg m-3.Poluanții atmosferici primari sunt emiși direct în atmosferă de la o sursă. Poluanții atmosferici secundari se formează în atmosferă prin reacții chimice. Acidul sulfuric, acidul azotic și ozonul sunt exemple de poluanți secundari.

Procesele atmosferice secundare, adică fotochimia, joacă, de asemenea, un rol important în reducerea vizibilității. Smogul fotochimic este apariția unei cețuri maronii în atmosferă, însoțită de niveluri ridicate de ozon și oxidanți care se formează prin reacții fotochimice ale compușilor organici volatili și ale oxizilor de azot în prezența luminii solare.

administrator
administrator